Tvorba počítačových hier s Pygame Zero

Nie príliš stručný úvod do knižnice Pygame Zero, počas ktorého vytvoríte remake hry Arkanoid.

Linky

results matching ""

    No results matching ""